Facebook Željko Pavlic

AKTUALNA VIJEST

Predstavljanje MEĐIMURSKE PUTOVNICE

Monday, 25. July, 2016.

zeljkopavlic

Na današnjoj konferenciji za medije predstavljamo Izborni program Međimurskog demokratskog saveza kojeg smo nazvali i vizualno ga kreirali kao MEĐIMURSKU PUTOVNICU. MEĐIMURSKA  PUTOVNICA dio je novog vizualnog identiteta MDS-a, tako da smo njoj prilagodili i neke stranačke dokumente, članske iskaznice, koji dobivaju obrise MEĐIMURSKE PUTOVNICE.
Zašto MEĐIMURSKA PUTOVNICA?
Ona u svom izgledu i sadržaju  nosi dvije poruke i dva osnovna cilja MDS-a, za koje se MDS zalaže od svojeg osnutka 2005. godine.
Govoreći o Regiji Međimurje, govorimo zapravo o regionalnom sustavu u Republici Hrvatskoj. Ustavom Republike Hrvatske građanima se jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, a županije su određene kao jedinice područne (regionalne) samouprave. Ustav, također, nabraja poslove koje bi trebale obavljati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zbog nevoljkosti države da provede decentralizaciju i svoje prihode podijeli sa općinama, gradovima i županijama, veliki broj jedinica nije u stanju obavljati poslove koje bi po Ustavu i zakonima trebale. To se posebno odnosi na županije. Hrvatska je pri samom vrhu po moći centralne države koja kontrolira 90 % svih rashoda. Hrvatskoj trebaju snažne i autonomne Regije, čime bi se smanjila prevelika moć centralne države, podigla bi se razina demokracije jačanjem participacije građana i osigurali uvjeti za brži socijalni i gospodarski razvoj. To se može postići samo decentralizacijom, preraspodjelom ovlasti i prihoda u korist lokalne i regionalne samouprave.
Davajući ovom našem projektu obris i naziv putovnice, znači dokument vezan uz neki zaokruženi  identitet i pripadnost tom identitetu, izražavamo želju da Međimurje, u okviru regionalnog sustava u Republici Hrvatskoj, ostvari najviši stupanj regionalne autonomije i time što manju ovisnost o centralnoj vlasti.

S detaljima ovih naših programskih smjernica, i prijedlozima za njihovo ostvarenje,  možete se upoznati u našem Izbornom programu MEĐIMURSKA PUTOVNICA.

Sidebar se ne koristi!