O NAMA

DRAGE MEĐIMURKE, DRAGI MEĐIMURCI!

 

Dopustite mi da Vam u nekoliko rečenica predstavim MDS – MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ. MDS je regionalna stranka koja djeluje na području Međimurja i koja u svoje članstvo okuplja prvenstveno građane Međimurja, po načelu zavičajnosti, ali i druge građane svijeta koji su spremni sudjelovati u projektu gospodarskog, ekološkog, kulturnog i socijalnog razvoja Međimurja. Osnivačka skupština Međimurskog demokratskog saveza održana je 20. ožujka 2005. godine, i na njoj je utvrđen Program rada MDS-a . Na osnivačkoj skupštini izabrana su Tijela MDS-a: Predsjedništvo MDS-a, Vijeće MDS-a, Nadzorni odbor MDS-a i Časni sud MDS-a.

 

U svom programu, „Međimursko protuletje“ zadali smo si obavezu da čuvamo i razvijamo sva prirodna, gospodarska i kulturna bogatstva Međimurja i tako pridonesemo bržem i kvalitetnijem razvoju Međimurja. Na žalost, Međimurje danas još uvijek zaostaje za drugim regijama. Još uvijek smo na zadnjem mjestu u Hrvatskoj po prosječnoj plaći i po broju visokoobrazovanih ljudi. Proračun naših općina, gradova i Županije još uvijek su premali da bi mogli osigurati sve potrebe koje imaju građani koji u njima živ. Zbog tog smo si kao jedan od najvažnijih ciljeva zadali ostvarenje zahtjeva za decentralizacijom Hrvatske. Naš je stav da što više novaca, poreznih prohoda, mora ostati na mjestu gdje se zarađuje i da se tamo troše. Zato i tražimo da MEĐIMURSKI PENEZI IDU V MEĐIMURSKI ŽEP!

 

Hvala Vam na pažnji sa željom da našem lijepom Međimurju, svim Međimurkama i Međimurcima što prije osiguramo dostojanstven rad i život.

 

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic